Skład Rady Miejskiej

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Kolejnocs Zdjecie Dane
Dorota Hanna Wesołek Przewodnicząca Rady Miejskiej VII kadencja 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jarosław Szlendak Wiceprzewodniczący Rady VII kadencja 3
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady
Ryszard Roman Bieńczyk VII kadencja 4
Imię i nazwisko
Dariusz Filipek VII kadencja 5
Imię i nazwisko
Sylwia Gogacz VII kadencja 6
Imię i nazwisko
Witold Józef Gulewski VII kadencja 7
Imię i nazwisko
Władysław Hubacz VII kadencja 8
Imię i nazwisko
Irena Helena Jeżewska VII kadencja 9
Imię i nazwisko
Marek Łukasz Jóźwik VII kadencja 10
Imię i nazwisko
Dariusz Krzysztof Jurzysta VII kadencja 11
Marianna Romana Kępka VII kadencja 12
Imię i nazwisko
Kazimierz Konopka VII kadencja 13
Imię i nazwisko
Andrzej Bogusław Kornas VII kadencja 14
Marek Łukasiak VII kadencja 15
Imię i nazwisko
Michał Marcin Miłosz VII kadencja 16
Imię i nazwisko
Bogusław Jan Rus VII kadencja 17
Imię i nazwisko
Mirosław Waldemar Sadura VII kadencja 18
Paweł Stępień VII kadencja 19
Imię i nazwisko
Bogdan Jerzy Urbański VII kadencja 20
Imię i nazwisko
Radosław Stanisław Warowny VII kadencja 21
Ryszard Roman Bieńczyk Przewodniczący Rady VIII kadencja 22
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Rady
Jarosław Szlendak Wiceprzewodniczący Rady VIII kadencja 23
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady
Kazimierz Woźniak Wiceprzewodniczący Rady VIII kadencja 24
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady
Jerzy Antolak VIII kadencja 25
Imię i nazwisko
Ewa Barbara Ciołek VIII kadencja 26
Imię i nazwisko
Joanna Gąska VIII kadencja 27
Imię i nazwisko
Krystyna Anna Grudniak VIII kadencja 28
Imię i nazwisko
Witold Józef Gulewski VIII kadencja 29
Imię i nazwisko
Irena Helena Jeżewska VIII kadencja 30
Imię i nazwisko
Jadwiga Teresa Jońska VIII kadencja 32
Imię i nazwisko
Dariusz Krzysztof Jurzysta VIII kadencja 33
Józef Janusz Kapusta VIII kadencja 34
Imię i nazwisko
Krzysztof Jarosław Kardas VIII kadencja 35
Piotr Kubak VIII kadencja 36
Imię i nazwisko
Tomasz Jerzy Kujda VIII kadencja 37
Imię i nazwisko
Marek Łukasiak VIII kadencja 38
Imię i nazwisko
Michał Marcin Miłosz VIII kadencja 39
Imię i nazwisko
Mirosław Waldemar Sadura VIII kadencja 40
Ryszard Walasek VIII kadencja 41
Imię i nazwisko
Dorota Hanna Wesołek VIII kadencja 42
Imię i nazwisko
Magdalena Anna Woźniak VIII kadencja 43
Imię i nazwisko
Kazimierz Woźniak Wiceprzewodniczący Rady VII kadencja 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady