Oświadczenia majątkowe

Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Skarbnik Gminy
Oświadczenie złożone z chwilą objęcia funkcji zastępcy skarbnika gminy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie na koniec VI kadencji
Asystent Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Referat Podatków i Opłat
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Burmistrz Ryk
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Gmina Ryki
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie za 2013 rok
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Referat Gospodarki Odpadami
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Referat Gospodarki Odpadami
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Skarbnik Gminy
Oświadczenie złożone w chwili objęcia funkcji skarbnika gminy
Skarbnik Gminy
Oświadczenie złożone z chwilą zakończenia pełnienia funkcji skarbnika
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Biuro Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone w związku ze złożeniem funkcji przewodniczącego rady
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie złożone w 2018 roku
Oświadczenie złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem funkcji przewodniczącej rady
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Wydział Budżetu, Podatków i Opłat
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Wydział Inwestycji i Remontów
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 roku
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VI kadencji
Rada Miejska w Rykach
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VII kadencji
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie złożone w chwili objęcia funkcji zastępcy burmistrza
Jednostki organizacyjne
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Burmistrz Ryk
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie złożone w 2018 roku
Oświadczenie złożone w 2017 roku
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie złożone na poczatku kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji