Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Rykach

Logo - Urząd Miejski w Rykach

Kierownictwo Urzędu

Oświadczenia majątkowe składane przez burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Skarbnik Gminy
Oświadczenie złożone z chwilą objęcia funkcji zastępcy skarbnika gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Referat Podatków i Opłat
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Burmistrz Ryk
Oświadczenie majątkowe za rok 2013
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie za 2013 rok
Referat Gospodarki Odpadami
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Referat Gospodarki Odpadami
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie złożone w chwili objęcia funkcji skarbnika gminy
Skarbnik Gminy
Oświadczenie złożone z chwilą zakończenia pełnienia funkcji skarbnika
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie majątkowe za rok 2014
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Wydział Budżetu, Podatków i Opłat
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Wydział Inwestycji i Remontów
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 roku
Oświadczenie złożone w chwili objęcia funkcji zastępcy burmistrza
Skarbnik Gminy
Oświadczenie złożone w chwili objęcia funkcji skarbnika gminy
Burmistrz Ryk
Oświadczenie majątkowe złożone na koniec VII kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone w 2021 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2020 roku
Oświadczenie majątkowe złożone w 2019 roku
Oświadczenie złożone w 2018 roku
Oświadczenie złożone w 2017 roku
Oświadczenie za rok 2014
Oświadczenie złożone na poczatku kadencji
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji