Uchwała Nr LII/270/2009 w sprawie stwierdzenia zgodności zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Szukaj dokumentów
od do